Cursussen

Train de trainers: REPOS, pijnmeting bij mensen met uitingsbeperking 2017

In de palliatieve zorg komt het regelmatig voor dat patiënten zich niet kunnen uiten. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat ook patiënten die zich niet goed kunnen uiten toch pijn kunnen hebben. In 2008 kwam de REPOS beschikbaar: de Rotterdam Elderly Pain Observation Scale. Deze pijnobservatieschaal kan, aangevuld met andere meetinstrumenten zoals de VAS/NRS en de DOS, een bijdrage leveren bij het vaststellen of een patiënt comfortabel en pijnvrij is.
In deze workshop worden de cursisten getraind hoe zij de gedragingen van de REPOS moeten scoren en hoe zij anderen in hun organisatie kunnen trainen om de REPOS te gebruiken.
Tevens worden aanwijzingen gegeven hoe het gebruik van de REPOS kan worden verankerd en geborgd binnen de organisatie.

Opmerkingen

Deze cursus wordt gegeven in een samenwerkingsverband tussen Erasmus MC en Leerhuizen Palliatieve Zorg.

Lees verder

29/06

Doelgroep:

artsen

Teachers en trainers

verpleegkundige mbo niveau 4

Soort:

Workshop

Datum / Tijdstip

29/06/2017 :: 10:30 - 17:00

Accreditatie

ABAN 5 punten

Accreditatie

V&VN 5 punten

Kosten

€ 125,00

Plaats

Laurens, locatie Cadenza Zuid (Hansje Bruningzaal)

Workshop ''Hoe om te gaan met (vragen over) kinderen met een ernstig zieke (groot)ouder'' 2017-2

Kinderen van allerlei leeftijden worden in hun dagelijks leven regelmatig geconfronteerd met een ernstig zieke grootouder en minder frequent, maar des te ingrijpender, met een ernstig zieke ouder.
Dit roept nogal eens verlegenheid op bij de volwassenen in hun directe omgeving. In welke mate mogen wij kinderen en jongeren bij het ziekteproces van hun (groot)ouder betrekken en op welke manier? En wat als die (groot)ouder doodgaat? Wat vraagt dat van hulpverleners die om raad gevraagd worden door ouders en/of grootouders?
Er is inmiddels via websites en literatuur wel het een en ander aan informatie te verkrijgen, maar de praktische toepassing blijft lastig en is sterk situatie gebonden.

Binnen het onderwijsprogramma van Leerhuizen Palliatieve Zorg in 2016 is besloten hier een themamiddag aan te wijden onder leiding van een zeer ervaren docent, Nel Kleverlaan, psycholoog. Al vele jaren begeleidt zij kinderen waarvan ouders c.q. grootouders ernstig ziek zijn. Haar ervaring heeft zij vastgelegd in diverse boeken, verhalen, columns en films over dit onderwerp.

Opmerkingen

Lees verder

04/07

Doelgroep:

huisarts

specialist ouderengeneeskunde

verpleegkundige hbo niveau 5

verpleegkundige mbo niveau 4

Soort:

Workshop

Datum / Tijdstip

04/07/2017 :: 13:30 - 16:30

Accreditatie

Cluster 1 voor 3 punten

Accreditatie

V&VN 3 punten

Kosten

€ 60,00

Plaats

Laurens, locatie Cadenza Zuid (Hansje Bruningzaal)

Basiscursus ''Palliatieve zorg verpleegkundigen'' 2017-5

De scholing is opgebouwd uit vier bijeenkomsten van ongeveer 3,5 uur.
1a. Algemene inleiding over palliatieve zorg
1b. Symptoombestrijding in de palliatieve terminale fase:

 • pijn
 • obstipatie
 • mondverzorging
 • vermoeidheid
 • delier
 • tekort aan vocht en voeding
 • intreden van de dood.

2. Psychisch/sociale aspect van palliatieve zorg

 • communicatie/luisteren
 • er zijn clienten, naasten, zorgverleners: rollen en verantwoordelijkheden
 • rouwtaken/verlieswerking

3. Ethische, spirituele en culturele aspect van palliatieve zorg en rouw

 • versterven/palliatieve sedatie/euthanasie
 • wat is spirituele zorg en de betekenis van lijden
 • rouwrituelen en culturele verschillen

4. Organisatie van de zorg:

 • Tools en werkmethodieken
 • Samenwerken
 • bespreking van de eindopdracht


Opmerkingen

Lees verder

07/09

Doelgroep:

verpleegkundige mbo niveau 4

verzorgende niveau 3

Soort:

Basiscursus

Datum / Tijdstip

07/09/2017 :: 09:00 - 12:30

14/09/2017 :: 09:00 - 12:30

21/09/2017 :: 09:00 - 12:30

28/09/2017 :: 09:00 - 12:30

Accreditatie

V&VN 12 punten

Kosten

€ 220,00

Plaats

Laurens, locatie Cadenza Zuid (Hansje Bruningzaal)

Laurens, locatie Cadenza Zuid (Marlijn de Jong zaal)Routebeschrijving

Masterclass ''Beeldende begeleiding in de laatste levensfase''

Beeldende begeleiding van mensen in de laatste levensfase en hun naasten vraagt om verfijnd afstemmen en verfijnd hanteren van je vaardigheden en deskundigheid als kunstzinnig therapeut, creatief therapeut of kunstzinnig coach. De specifieke context van het hospice vraagt iets van ons als professionals: een ombuiging van ons eigen vak, naar het gebied van beeldende begeleiding. Wat nemen we mee, wat laten we los? Hoe kunnen we ons bewegen in ons eigen vakgebied? Bewust zijn van het verschil tussen het werken in een curatieve en een palliatieve setting helpt ons bewuster invulling te geven aan beeldende begeleiding vanuit onze eigen beroepsachtergrond.
De tweedaagse Masterclass gaat over ''ombuigen'', over autobiografische competentie, maar ook over praktische zaken: hoe presenteer je je jezelf en leg je contact met een hospice.

Een boeiend proces waarin bewustzijn en bewust zijn een grote rol spelen.

Opmerkingen

- Allen HBO-niveau - Allen werkzaam in de hospicezorg of belangstellend om te gaan werken in de hospicezorg

cursusprijs inclusief Handreiking, lunch, koffie & thee

Lees verder

08/09

Doelgroep:

creatief therapeut

kunstzinnig coach

kunstzinnig therapeut

Datum / Tijdstip

08/09/2017 :: 10:00 - 17:00

15/09/2017 :: 10:00 - 17:00

Accreditatie

NVKT oag toegekend

Accreditatie

Register Vaktherapie voor 14 punten

Kosten

€ 380,00

Plaats

Laurens, locatie Cadenza Zuid (Hansje Bruningzaal)

Multidisciplinaire masterclass "Bewegen, beleven rond het sterven" 2017-2

Een multidisciplinaire masterclass die vanaf 2014 bestaat uit 2 dagen.
Voor artsen, verpleegkundigen niveau 4/5, geestelijk verzorgers, maatschappelijk werkers, psychologen, andere disciplines, op weg van kennis en kunde naar kunst. Een boeiend proces waarin bewustzijn en bewust zijn een grote rol spelen. Door een interactieve aanpak wordt bewuste kwaliteit en onbewuste kracht gestimuleerd.

"Het afscheid, de stilte die ongemakkelijk voelt
Bij jezelf blijven en er voor de ander zijn"

De eerste dag gaat over eenzaam zijn en voelen, verplaatsen en verbinden. Over bewegen richting patient en naar jezelf. Over situaties die empathie vereisen en een beroep doen op eigen kwetsbaarheid en benaderbaarheid.

Een dag om te groeien in vakmanschap.

Citaten deelnemers:
• Ik heb tijdens deze masterclass veel ervaren over balans in jezelf tussen energie, focus en empathie. Dat hebben wij in ons werk met mensen en hun ''life events'' heel hard nodig.
• Goed opgebouwde cursus in een veilige omgeving. Met mij heeft het veel gedaan en voor mij heeft het veel opgeleverd in de zin van persoonlijke ontwikkeling en mezelf leren kennen.
• SUPER. Dit is dagelijks toe te passen.
• Ik had deze cursus niet willen missen en vind dat iedereen die werkt en zeker in de zorgsector dit soort cursussen zou moeten volgen en op regelmatige basis. Het vormt je als persoon en als zorgverlener.
• Ik heb geleerd om bewuster te zijn van mijn lichaam en hier bewust gebruik van te maken.
• Ik zou deze cursus nog wel eens willen volgen.

Opmerkingen

Voor artsen geldt een tarief van EUR 480,- inclusief accreditatie. Voor anderen geldt een tarief van EUR 360,- inclusief accreditatie.

Accreditatie SKGV 1 punt in de categorie Persoon en Werk 2 punten in de categorie Spiritualiteit en Bevoegdheid

Lees verder

11/09

Doelgroep:

artsen

consulent palliatieve zorg

docent / trainer

geestelijk verzorger

paramedici

verpleegkundige hbo niveau 5

verpleegkundige mbo niveau 4

Datum / Tijdstip

11/09/2017 :: 09:30 - 17:30

24/10/2017 :: 09:30 - 17:30

Accreditatie

Cluster 1 voor 12 punten

Accreditatie

SKGV 3 punten

Accreditatie

V&VN 13 punten

Kosten

€ 480,00

Plaats

Laurens, locatie Cadenza Zuid (Hansje Bruningzaal)