Algemeen

Jan Lavrijsen

ErvaringPasfoto JL

Specialist ouderengeneeskunde, senior onderzoeker en universitair docent, verbonden aan de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het UMC St Radboud te Nijmegen. Sinds 1 november 2011 tevens programmaleider Complexe en Palliatieve zorg.

pecialist ouderengeneeskunde, senior onderzoeker en universitair docent, verbonden aan de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het UMC St Radboud te Nijmegen. Sinds 1 november 2011 tevens programmaleider Complexe en Palliatieve zorg.

Werkte tijdens zijn studie geneeskunde in verpleeghuizen en werd geraakt door de problematiek die hij aantrof. Het werd zijn missie om het nieuwe specialisme te ontwikkelen, in combinatie met onderwijs, opleiding en onderzoek. Vanaf begin jaren 90 was hij opleider en zette in 1995 de  Nijmeegse vervolgopleiding tot verpleeghuisarts mee op. Hij was van 2000-mei 2011 hoofd opleiding en promoveerde in 2005 op de lotgevallen van patiënten in een vegetatieve toestand.

Vanaf 2011 zet hij dat werk voort als ontwikkelaar van een onderzoeks- en expertisecentrum voor mensen met de meest ernstige vormen van Niet Aangeboren Hersenletsel, in combinatie met onderzoek naar palliatieve zorg. Hij is lid van The European Task Force on Disorders of Consciousness en van het Forum van het Centrum voor Ethiek en Gezondheid.