Algemeen

Henk Schut6

Henk Schut is als UHD verbonden aan de Afdeling Klinische en Gezondheidspsychologie van de Universiteit Utrecht. Het onderzoek van Henk beslaat het terrein van verliesverwerking en het omgaan met andere ingrijpende gebeurtenissen. Hij is betrokken bij onderzoek naar hoe ouders onderling omgaan met de dood van een kind, verschillende internationale onderzoeken naar de effecten van interventies in rouwprocessen, studies van de effecten van het uiten van emoties en onderzoek naar veelsoortige determinanten van rouw. Het onderwijs van Henk beslaat eveneens het terrein van rouw en psychotrauma en hij superviseert studenten bij hun mastertheses en promovendi bij hun onderzoeksprojecten. Daarnaast is Henk als hoofddocent voor wetenschappelijk onderzoek betrokken bij de  postacademische KP-opleiding tot Klinisch Psycholoog bij de RINO Utrecht. Henk heeft een groot aantal internationale wetenschappelijke en professionele artikelen en boeken rondom verliesverwerking en rouwbegeleiding en –therapie (mede) op zijn naam staan. Hij is sinds 1995 lid van de International Workgroup on Death, Dying and Bereavement (IWG).