Algemeen

Karin van de Rijt

 rijt
Karin van der Rijt behaalde in 1986 haar artsexamen cum laude aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en promoveerde in 1991 aan dezelfde universiteit op het proefschrift ‘Hepatic encephalopathy: clinical and experimental studies’. Zij volgde de opleiding interne geneeskunde, en vervolgens de specialisatie interne oncologie, eveneens in het Erasmus MC. Vanaf haar registratie als internist-oncoloog in 1997 werkt zij als staflid bij de afdeling Interne Oncologie van het Erasmus MC en is zij sindsdien verantwoordelijk voor de ontwikkeling van palliatieve zorg vanuit de Unit voor Palliatieve Zorg en Symptoomcontrole op de locatie Daniel den Hoed. Op de centrumlokatie heeft zij de ontwikkeling van het consultatieteam voor pijn en pallliatieve zorg gestimuleerd. Tussen 2000 en 2004 heeft zij als programma-coördinator van het Centrum voor de Ontwikkeling van Palliatieve Zorg Rotterdam de wetenschappelijke en de regionale ontwikkeling van palliatieve zorg gestimuleerd. Sinds 2008 is ze voorzitter van het Kenniscentrum Palliatieve Zorg in het Erasmus MC. Zij is verder voorzitter van de Erasmus MC Tumorwerkgroep Pijn, de Commissie Medisch Ethische Vraagstukken van het Erasmus, de Adviesraad Palliatieve Zorg van het IKR en de IKR Werkgroep Pijn. Daarnaast is ze bestuurslid van het Familiehuis Daniel den Hoed en van de Stichting De Vruchtenburg.

Bron foto en tekst website Erasmus MS lees verder >>>