Cursussen

Masterclass "Spiritualiteit in de palliatieve zorg" 2018

12 februari 2018 - 26 september 2018

LEERDOELEN

1. Het programma is gericht op verdieping van kennis en het verruimen van de eigen vaardigheden ten aanzien van de verkenning cq. begeleiding van spirituele behoeften van patiënten en naasten op basis van eigen casuïstiek van de deelnemers.
2. Tevens is het programma gericht op de vertaalslag van de aangeboden stof naar de eigen praktijk en organisatie: directe collega's (artsen, verpleging en andere disciplines) als naar de gehele organisatie (zichtbaar maken van zingeving en spiritualiteit in de cultuur en
beleid van de organisatie).

Het programma wordt geleid door:

Joep van de Geer,
geestelijk verzorger, consulent en onderzoeker spirituele zorg in de palliatieve zorg in het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL).

Overige docenten:

• Marinus van den Berg, geestelijk verzorger in hospice Cadenza Rotterdam en auteur van diverse boeken op het gebied van palliatieve zorg en spiritualiteit.
• Jan Willem Uringa, geestelijk verzorger Medisch Centrum Leeuwarden
• Carlo Leget, hoogleraar Zorgethiek en begeleidingswetenschappen en bijzonder hoogleraar palliatieve zorg en spiritualiteit aan de Universiteit voor Humanistiek en auteur van de Richtlijn Spirituele zorg
• Ruthmarijke Smeding, internationaal expert op het gebied van scholing en ontwikkeling in de palliatieve zorg
• Erhard Weiher, geestelijk verzorger aan het universitair ziekenhuis in Mainz en auteur van diverse boeken over spiritualiteit in de zorg. Weiher kreeg voor zijn werk in najaar 2006 een eredoctoraat van de Universiteit van Mainz aangeboden.
• Yvette van der Linden, radiotherapeut aan het Leids UMC en voorzitter Expertisecentrum Palliatieve Zorg West-Nederland
• Frans Baar, specialist ouderengeneeskunde en consulent palliatieve zorg.
• Saskia Theunissen, oncologieverpleegkundige, hoogleraar hospicezorg, voorzitter Expertisecentrum palliatieve zorg UMC Utrecht en directeur academisch Hospice Demeter.

Competenties

1. Vakinhoudelijk handelen
2. Communicatie
3. Samenwerking
4. Organisatie
7. Professionaliteit

12/02

Lesmateriaal

Literatuur
Powerpoint presentatie
Reader

Werkvorm

Casuistiekbespreking
Discussie

Maximaal aantal deelnemers

26