Over Leerhuizen Palliatieve Zorg

Accreditatie en Certificaten

ERKENNING: een BIA!

Wij zijn zeer verheugd dat Leerhuizen Palliatieve Zorg vanaf 2010 van KNMG Accreditatie Bureau Cluster 1 (specialisten ouderenzorg, huisartsen en artsen in de gehandicaptenzorg) een Beperke Instellings Accreditatie (BIA) heeft gekregen. Door deze erkenning wordt het vertrouwen uitgesproken dat wij in de afgelopen 6 jaar met onze cursussen een goede kwaliteit hebben geleverd. Leerhuizen mag nu zelf haar cursussen accrediteren. Een keer per jaar zal onze organisatie worden gevisteerd om te toetsen of wij aan de erkenninseisen blijven voldoen.  

  • Leerhuizen Palliatieve Zorg zal na afloop van iedere cursus of stage een certificaat van aanwezigheid verstrekken.
  • Leerhuizen streeft naar accreditatie van haar cursussen. De cursussen voor verpleeghuisartsen, huisartsen, apothekers, internisten en longartsen zijn inmiddels allen geaccrediteerd! 
  • Samen met andere aanbieders van onderwijs in de palliatieve zorg zal in de komende jaren gestreefd worden naar een kwaliteitscertificaat voor al onze cursussen.

Audit door CRKBO

Wij staan sinds oktober 2010 geregistreerd in het CRKBO register.  

Geacrediteerde cursussen

Per 2008 zijn door de verschillende beroepsverenigingen geaccrediteerd:

Apothekers: 
Palliatieve zorg, de rol van de apotheker: 1 punt

Huisartsen:   
Tweedaagse Basiscursus: 12 punten
Teaching the teacher in palliatieve zorg: 29 punten
Lijden en dood in de filosofie: 12 punten
De Schopenhauerkuur: 12 punten
Levinas, Zekerheid over onzekerheid: 12 punten
 
Medisch specialisten
:
De rol van internisten en longartsen: 6 punten
Teaching the teacher in palliatieve zorg 24 punten
Lijden en dood in de filosofie: 12 punten
Levinas, Zekerheid over onzekerheid: 12 punten

Specialisten Ouderengeneeskunde:
Lijden en dood in de filosofie: 12 punten
De Schopenhauerkuur: 12 punten
Levinas, Zekerheid over onzekerheid: 12 punten
Advanced course Palliatieve Zorg: 12 punten
Basiscursus Palliatieve zorg voor specialisten ouderengeneeskunde: 31 punten
Teaching the Teacher in Palliatieve zorg: 28 punten

Artsen voor mensen met een verstandelijke handicap
Lijden en dood in de filosofie: 12 punten
De Schopenhauerkuur: 12 punten
Levinas: Zekerheid over onzekerheid: 12 punten

Geestelijk verzorgers
Levinas, Zekerheid over onzekerheid: 4 punten
Lijden en dood in de filosofie: 4 punten
De Schopenhauerkuur: 4 punten

Andere beroepsverenigingen (oa verpleegkundigen, psychologen en maatschappelijk werkers) kennen nog geen systeem van accreditatie. Hier wordt door hen wel aan gewerkt. Indien dit zo is, zal Leerhuizen uiteraard ook voor de op deze beroepsgroepen gerichte cursussen, accreditatie aanvragen.