background image
Handreiking voor de
ontwikkeling, implementatie
en verankering van een
programma palliatieve zorg
in grote organisaties