background image
Handreiking voor de ontwikkeling, implementatie en verankering van palliatieve zorg in grote organisaties, juni 2013
11
Opbouw handreiking


Allereerst staat in hoofdstuk twee kort de doelstelling van deze handreiking. In hoofdstuk drie volgt uitleg
over de wijze waarop de handreiking is gerealiseerd. In hoofdstuk vier komen de praktijkvoorbeelden
uit de regio Rotterdam van Laurens, Lelie zorggroep en het Maasstad Ziekenhuis aan bod. Vervolgens
staan in hoofdstuk vijf de verschillende stappen van het implementatieproces. De handreiking sluiten
we af met enkele conclusies en bijlagen in hoofdstuk 6 en een overzicht van de gebruikte literatuur in
hoofdstuk 7. In deze handreiking is steeds cursief en tussenhaakjes het cijfer aangegeven om welke
bronvermelding het gaat.

Een groot aantal `voorbeelddocumenten' is toegevoegd in een addendum bij deze handreiking. In
de tekst van de handreiking wordt niet telkens naar dit addendum verwezen. Deze bijlagen kunt u
raadplegen door de onderstaande QR code te scannen of via www.leerhuizenpalliatievezorg.nl/
handreiking. In bijlage 1 vindt u een overzicht van de `voorbeelddocumenten' die te vinden zijn in het
addendum. Een overzicht van instrumenten en richtlijnen voor palliatieve zorg staat in bijlage 2. Een lijst
met gebruikte afkortingen, is opgenomen in bijlage 7.

"In onze hospice-units overlijden jaarlijks zo'n
vierhonderdvijftig mensen. De evaluaties zijn goed.

Maar hebben we al die kennis en ervaring in de hospice-
afdelingen ook breed beschikbaar gemaakt voor de
negenhonderd mensen die in de andere verpleeg- en
verzorgingshuizen overlijden?"
Lid raad van bestuur grote koepel V&V+T.