background image
Colofon
Stichting Leerhuizen Palliatieve Zorg, mei 2013
En partners:
Laurens
Lelie zorggroep
Maasstad Ziekenhuis
Erasmus MC
Onderdelen van deze uitgave mogen worden overgenomen, of openbaar gemaakt met bronvermelding.
Dit project is tot stand gekomen met subsidie van ZonMw. Deze organisatie stimuleert gezondheidsonderzoek en
zorginnovaties.
Auteurs

A. Brinkman-Stoppelenburg (Erasmus MC), N. den Engelsman (Stichting Leerhuizen Palliatieve Zorg),
M. Boddaert (Spaarne Ziekenhuis), M. Klinkenberg (IKNL), R. Leys (Maasstad Ziekenhuis), L. van Zuylen
(Erasmus MC), A. van der Heide (Erasmus MC) en F.P.M. Baar (Stichting Leerhuizen Palliatieve Zorg)
Redactie
Erica van Vught (Textbeeld)
Eindredactie A. Brinkman-Stoppelenburg (Erasmus MC), N. den Engelsman (Stichting Leerhuizen Palliatieve Zorg)
Vormgeving Mariska Oprel (Viadea)
Drukwerk
Bestenzet Printing
Deze handreiking is een uitgave van:
Stichting Leerhuizen Palliatieve Zorg
Oosterhagen 239
3078 CL Rotterdam
(010) 753 58 04
info@leerhuizenpalliatievezorg.nl
www.leerhuizenpalliatievezorg.nl