background image
Handreiking voor de ontwikkeling, implementatie en verankering van palliatieve zorg in grote organisaties, juni 2013
22
Waarom is een programma palliatieve zorg belangrijk?
∑ Palliatieve zorg verbetert de kwaliteit van leven en de tevredenheid van patiŽnten en hun naasten.
∑ Palliatieve zorg kan ertoe leiden dat meer mensen sterven op die plek die zij persoonlijk wensen.
∑ Palliatieve zorg bevordert het terugdringen van het aantal overlijdens in het ziekenhuis.
∑ Professionals in de palliatieve zorg zijn bij uitstek deskundig in de zorg voor complexe patiŽnten en
hun naasten, en voor patiŽnten die lang in een ziekenhuis of verpleeghuis (moeten) verblijven.
∑ Palliatieve zorg ondersteunt hulpverleners in hun onmacht daar waar genezing niet meer mogelijk is,
maar waar verlichten en troosten nog altijd wel mogelijk zijn.
∑ Palliatieve zorg verbetert de samenwerking tussen hulpverleners intern en in de keten.
∑ Palliatieve zorg kan leiden tot kostenbesparing.
∑ Het behalen van een kwaliteitskeurmerk, bijvoorbeeld het ESMO-keurmerk of het Keurmerk
Palliatieve Zorg, kan belangrijk zijn voor patiŽnten, hun naasten, de betrokken zorgorganisatie en
voor zorgverzekeraars.
∑ Goede palliatieve zorg kan als neveneffect bijdragen aan de bewustwording en kwaliteit van zorg
voor chronisch zieken. Niet alleen in de eigen organisatie, maar ook transmuraal.
Aandachtspunten bij de inhoud van een programma palliatieve zorg
∑ Palliatieve zorg is gericht op patiŽnten en op hun naasten.
∑ Deze zorg geeft aandacht aan
verlichting van lichamelijke, psychische (intellectuele en emotionele),
sociale en spirituele aspecten van het lijden van patiŽnten en hun naasten.
∑ Belangrijk is dat palliatieve zorg leidt tot
meer ruimte voor de essenties van het leven: liefde,
zorgzaamheid, wederkerigheid, genieten en verdriet, voor afronding en afscheid nemen.
∑ Palliatieve zorg stelt specifieke eisen aan de
organisatie van zorg. De volgende punten zijn hierbij
van belang:

o

Zorg voor een breed organisatiebeleid (specifiek binnen units, palliatieve teams en breed
gericht op patiŽnten die langduriger palliatief zijn).
o

Stel kernwaarden palliatieve zorg vast voor de organisatie en laat deze door de raad van
bestuur accorderen.
o

Maak afspraken om de markeerpunten curatief-palliatieve therapie, palliatieve zorg, terminale
zorg, sterven en nazorg samen met de patiŽnt en zijn of haar naasten tijdig vast te stellen en
bespreekbaar te maken.
o

Zorg voor gericht opname- en ontslagbeleid in samenwerking met de eerste en derde lijn in de
zorg.
o Realiseer een effectieve multidisciplinaire samenwerking van professionals en vrijwilligers.
Zorg voor vrijwillige en professionele hulpverleners, met aandacht voor een anticiperende
benadering en voor palliatief redeneren.
o
Bied structureel multidisciplinair overleg over de palliatieve zorg.
o

Geef aandacht aan het signaleren en verlichten van symptomen en aan psychosociale en
spirituele behoeften van patiŽnten en hun naasten.
o

Zorg voor brede beschikbaarheid van (landelijke en eigen) protocollen en richtlijnen palliatieve
zorg (beschikbaar via www.pallialine.nl en het zakboekje `Palliatieve zorg' van het IKNL).
o

Maak gebruik van een Zorgpad Palliatieve Zorg (door dit vroegtijdig in te zetten in het zorgtraject)
en het Zorgpad Stervensfase (voor de laatste drie dagen voor overlijden).
o
Stimuleer inzet van ambassadeurs en aandachtsvelders.