background image
Handreiking voor de ontwikkeling, implementatie en verankering van palliatieve zorg in grote organisaties, juni 2013
26

Bevorderende en belemmerende factoren bij het creëren van draagvlak
Bevorderende factoren
· Stel concrete en realistische doelen, zorg daarbij voor een breed draagvlak.
· Bespreek de termen die staf en professionals veel gebruiken en leg de relatie met wat beiden onder
palliatieve zorg verstaan.
· Schep ruimte en tijd om te spreken over bijvoorbeeld het omgaan met weerstand.
· Zet mensen in die binnen de organisatie gezag en statuur hebben.
· Betrek verpleging en arts-assistenten in de werkgroepen.
· Zorg voor goede contacten met zorgverzekeraars en de Inspectie voor de Gezondheidszorg.
· In ziekenhuizen: zorg voor goede contacten met de voor de hand liggende specialisten als oncologen
en longartsen, maar vergeet niet om de andere specialismen tijdig bij het programma te betrekken.
· Maak het programma bekend binnen de organisatie door regelmatig nieuwsberichten te verspreiden,
bijvoorbeeld via intranet.
Belemmerende factoren
· Onvoldoende draagvlak bij het management.
· Optreden van onvoorziene omstandigheden.
· Weerstand bij specialisten/medische staf.
· Afhankelijk zijn van één persoon.
· De doelgroep is niet of onvoldoende op de hoogte van de komende verandering.
· De doelgroep is niet of onvoldoende op de hoogte van de eigen rol in de verandering.
· De doelgroep voelt zich niet gehoord.
· Gebrek aan financiering.
Het werkbezoek van de koningin en de minister was
een prachtige ervaring. Net als het streven naar het
keurmerk palliatieve zorg van NPTN (tegenwoordig van
Associatie van zelfstandige high care hospices) werden we
gestimuleerd om na te denken waar we mee bezig zijn en
over onze idealen.
Directeur van een Hospice