background image
Handreiking voor de ontwikkeling, implementatie en verankering van palliatieve zorg in grote organisaties, juni 2013
28
Specifiekvoorziekenhuizen:
∑ Zorg voor deelname van een oncoloog in de stuurgroep, omdat oncologische patiŽnten een
belangrijke doelgroep van palliatieve zorg zijn.
∑ Betrek bij voorkeur niet alleen voor de hand liggende afdelingen, zoals inwendige geneeskunde en
oncologie, maar ook minder voor de hand liggende afdelingen, zoals de spoedeisende hulp en de
intensive care, en afdelingen waar patiŽnten vaak lang opgenomen worden.
∑ Zorg voor een goede samenwerking met het pijnteam. Integreer zo mogelijk het pijnteam en het
Consultatief Palliatief Team (CPT).
SpecifiekvoordeV&V+T-sector:
∑ Probeer het aantal huisartsen waarmee wordt samengewerkt te beperken om tot een eenduidige
beleidsvoering te komen.
Organisatieproces
∑ Begin bij gemotiveerde afdelingen, die al enigszins bekend zijn met palliatieve zorg en regelmatig
patiŽnten met palliatieve zorgbehoeften opnemen. Laat vervolgens andere afdelingen aanhaken.
∑ Sluit zoveel mogelijk aan bij bestaande werkwijzen en gewoonten binnen afdelingen.
∑ Bundel beschikbare kennis, verbijzonder daarbij de palliatieve zorg op een aantal locaties en zorg
van daaruit voor verspreiding organisatiebreed.
∑ Betrek verpleegkundigen met ruime ervaring en contacten binnen de organisatie bij het proces.
∑ Stel folders en ander pr-materiaal samen.
∑ Maak gebruik van adviezen van de afdeling marketing en communicatie.
∑ Betrek de ICT-afdeling in een vroeg stadium, bijvoorbeeld bij het aanpassen van het elektronisch
patiŽntendossier en de overdrachtsformulieren.
AandachtspuntenbijstrategieŽnvoorregelgevingenfinanciŽnzijn:
∑ Ga na wat de inkoopvoorwaarden van zorgverzekeraars zijn. Het hebben van een programma
palliatieve zorg en een keurmerk kunnen belangrijke voorwaarden zijn voor een zorgverzekeraar.
Voor bestuurders kan dit een stimulans zijn om palliatieve zorg te financieren.
∑ Ga na of een zorgverzekeraar (of een fonds) bepaalde fases of onderdelen van het programma wil
sponsoren.
∑ Stel een businesscase op waarin wordt aangegeven wat de financiŽle implicaties zijn van het
programma palliatieve zorg.
∑ Meet en monitor de marketingactiviteiten.