background image
Handreiking voor de ontwikkeling, implementatie en verankering van palliatieve zorg in grote organisaties, juni 2013
4
Inhoudsopgave
Voorwoord
5
Samenvatting
9
1.
Inleiding
10
2. Doelstelling
12
3.
Verantwoording van de gebruikte methode voor deze handreiking
13
4. Praktijkvoorbeelden
14
4.1
Laurens
14
4.2
Lelie zorggroep
17
4.3
Maasstad Ziekenhuis
18
4.4
Conclusies op grond van de praktijkvoorbeelden
19
5.
Stappenplan voor het methodisch ontwikkelen en implementeren
van een Programma Palliatieve Zorg
21
Stap 1: Ontwikkeling voorstel voor verandering
21
Stap 2: Analyse feitelijke zorg, concrete doelen voor verbetering
24
Stap 3: Probleemanalyse doelgroep en setting
25
Stap 4: Ontwikkeling en selectie van interventies/strategieŽn
27
Stap 5: Ontwikkeling, testen en uitvoering van implementatieplan
29
Stap 6: (Continue) evaluatie en (indien nodig) bijstelling van plan
31
6.
Tot slot
32
7.
Literatuur
33
Bijlagen
35
Bijlage 1: Overzicht documenten afkomstig van de praktijkvoorbeelden
37
Bijlage 2: Overzicht instrumenten en richtlijnen
38
Bijlage 3: Vragenlijst interviews
39
Bijlage 4: Overzicht geÔnterviewde personen
43
Bijlage 5: Overzicht deelnemers expertgroep/referenten
44
Bijlage 6: Deelnemers Stuurgroep Handreiking
45
Bijlage 7: Lijst met gebruikte afkortingen
46