background image
Handreiking voor de ontwikkeling, implementatie en verankering van palliatieve zorg in grote organisaties, juni 2013
37
Bijlage 1: Overzicht documenten afkomstig van de
praktijkvoorbeelden
Laurens:
01a.
Programma beleidsdag PTZ organisatiebreed
01b.
Programma beleidsdag PTZ organisatiebreed (ppt-presentatie)
02.
Programma beleidsdag PTZ regio
03.
Quickscan PTZ
04.
Jaarplan palliatieve zorg organisatiebreed
05.
Stappenplan voor onderwijs
06.
Implementatieplan Zorgpad Stervensfase
07a.
Folder Zorg rondom het Levenseinde
07b.
Informatie medewerkers over Zorg rondom het Levenseinde
08.
Interne kwaliteitscriteria Intern auditinstrument PTZ

Lelie zorggroep:
01a.
Programma beleidsdag PTZ
01b.
Programma beleidsdag PTZ (ppt-presentatie)
02.
Beleidsnota palliatieve zorg
03.
Structuur palliatieve zorg
04.
Projectplan palliatieve zorg

Maasstad Ziekenhuis:
01a.
Beleidsnota palliatieve zorg
01b.
Organogram palliatieve zorg Maasstad Ziekenhuis
02.
Onderzoeksresultaten (nulmeting) palliatieve zorg (ppt-presentatie)
03.
Nulmeting PTZ kennis medewerkers
04.
Leaflet Palliatieve Zorg
05.
Jaarplan palliatieve zorg 2011-2012
06.
Tekst CPT intranet maart 2011
07.
Poster CPT
08.
Zakkaartje CPT
09.
Programma van Eisen Digitaal Zorgpad Palliatieve Zorg
10.
Handleiding digitaal Zorgpad Palliatieve Zorg
11.
Nota digitaal Zorgpad Stervensfase evaluatie en aanbevelingen
12.
Observatie-instrument WHO-performance
13.
Observatie-instrument DOS
14.
Zakboekje Palliatieve zorg van IKNL, sticker buitenkant
15.
Zakboekje Palliatieve zorg van IKNL, sticker binnenkant
16.
Onderwijs palliatieve zorg
17.
Stand van zaken palliatieve zorg (ppt-presentatie)
18.
DKS(informatie/kwaliteitssysteem) indeling palliatieve zorg