background image
Handreiking voor de ontwikkeling, implementatie en verankering van palliatieve zorg in grote organisaties, juni 2013
38
Bijlage 2: Overzicht instrumenten en richtlijnen
NAAM
Eigenaar
WEBSITE
Zorgpad Stervensfase
IKNL
www.zorgpadstervensfase.nl
Kwaliteitssysteem en Keurmerk
Associatie van
Palliatieve Zorg
high-care hospices www.hospices-highcare.nl
Basisset kwaliteitsindicatoren 2013
Inspectie voor de
ziekenhuizen
Gezondheidszorg
www.igz.nl
Richtlijnen palliatieve zorg
IKNL
www.pallialine.nl, www.iknl.nl
Handreiking Tijdig spreken over het
levenseinde
KNMG
www.knmg.nl
CQ-index Palliatieve zorg
NIVEL
www.nivel.nl
Lastmeter
IKNL
www.lastmeter.nl
Keurmerk European Society Medical
Oncology
ESMO
www.esmo.org
Landelijke Eerstelijns SamenwerkingsAfspraak
(LESA) Palliatieve Zorg
NHG
www.nhg.org
Project Palliatieve Zorg Thuis (PaTz)
Bart Schweitzer
www.1stelijnamsterdam.nl
Fundament voor een businesscase van een
palliatief team in een ziekenhuis
IKZ
www.ikz.nl
A Guide to Building a Hospital-Based
Center to Advanced
Palliative Care Program
Palliative Care
www.capc.org
Indicatoren voor Palliatieve Zorg -Ontwikkeling
en toetsing van een set kwaliteitsindicatoren
voor de palliatieve zorgverlening
NIVEL
www.nivel.nl
Besluitvorming in de palliatieve fase
IKNL
www.iknl.nl/page.php?id=3147&nav_id=84
Signalering in de palliatieve fase
IKNL
www.iknl.nl/page.php?id=3149&nav_id=84