background image
Handreiking voor de ontwikkeling, implementatie en verankering van palliatieve zorg in grote organisaties, juni 2013
4
"Als mijn moeder in mijn eigen ziekenhuis zou worden
opgenomen en ze zou dan overlijden, is dat dan goed
geregeld?"
Lid raad van bestuur van een ziekenhuis.