background image
Handreiking voor de ontwikkeling, implementatie en verankering van palliatieve zorg in grote organisaties, juni 2013
41
19.

Wat zijn volgens u de belangrijkste bevorderende factoren geweest? Factoren uitvragen, denk hierbij
aan:
de professionals (bijvoorbeeld houding/kennis);
de sociale context (bijvoorbeeld communicatie, ondersteuning door management, collega's);
de organisatorische context (cultuur, beschikbare tijd, ondersteuning);
de economische context (financiering).
Had u dat vooraf al bedacht?
20.

Wat zijn volgens u de belangrijkste belemmerende factoren geweest? Factoren uitvragen, denk hierbij
aan:
de professionals (bijvoorbeeld houding/kennis);
de sociale context (bijvoorbeeld communicatie, ondersteuning door management,
collega's);
de organisatorische context (cultuur, beschikbare tijd, ondersteuning);
de economische context (financiering).
Had u dat vooraf al bedacht?

Tot slot
Als u nu terugkijkt op het gehele proces:
21.
Wat waren cruciale momenten in het veranderingsproces?
22.
Als u het gehele proces opnieuw zou moeten doen, wat zou u dan anders doen?
23.

Wat is nu specifiek voor het implementeren van een verbeterprogramma palliatieve zorg, in vergelijking
tot andere verbeterprogramma's?
24.

Beschouwt u de manier waarop in uw organisatie is gewerkt als een GOED voorbeeld voor andere
organisaties? Waarom wel/niet?
25.

Wat zijn de belangrijkste tips, die u zou geven aan andere organisaties die een verbeterprogramma
palliatieve zorg willen implementeren?