background image
Handreiking voor de ontwikkeling, implementatie en verankering van palliatieve zorg in grote organisaties, juni 2013
43
Bijlage 4: Overzicht geÔnterviewde personen
Laurens
Hans Stravers
Directeur innovatie en ontwikkeling
Aandachtsdirecteur palliatieve zorg
Marieke Verhart
(Voormalig) locatiemanager Cadenza
Projectleider/adviseur
Frans Baar
Specialist ouderengeneeskunde
Consulent palliatieve zorg
Directeur Stichting Leerhuizen Palliatieve Zorg
Leliezorggroep
Kees Goedhart
Specialist ouderengeneeskunde
Consulent palliatieve zorg
Voorzitter Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam e.o.
Peter Muis
(Voormalig) locatiemanager PniŽl
Manager Behandelzaken
MaasstadZiekenhuis
Rineke Leys
Internist-hematoloog
Medisch manager oncologie en hematologie
Voorzitter palliatief zorgteam
Voorzitter raad voor de oncologie
Ewald Reijerink
Leidinggevende oncologie/hematologie
UMCSt.Radboud
Kris Vissers
Hoogleraar Pijn en Palliatieve Geneeskunde, anesthesioloog
ZiekenhuisRijnstate
Joep Douma
Internist-oncoloog
Jacques Voskuilen
Verpleegkundig specialist palliatieve zorg
(Voormalig) projectleider palliatieve zorg