background image
Handreiking voor de ontwikkeling, implementatie en verankering van palliatieve zorg in grote organisaties, juni 2013
45
Bijlage 6: Deelnemers Stuurgroep Handreiking
Drs. Frans Baar
Specialist ouderengeneeskunde Laurens
Consulent palliatieve zorg Maasstad Ziekenhuis
Directeur Stichting Leerhuizen Palliatieve Zorg

Voorzitter Stuurgroep Handreiking palliatieve zorg in
grote Organisaties
Drs. Manon Boddaert

Arts palliatieve geneeskunde Spaarne Ziekenhuis
en Hospice
Bardo, Hoofddorp
Consulent palliatieve zorg
Drs. Arianne Brinkman-Stoppelenburg

Onderzoeker afdeling Maatschappelijke
Gezondheidszorg,
Erasmus MC
Nicole den Engelsman, MSc BA
Projectleider/adviseur Laurens

Procesmanager Stichting Leerhuizen Palliatieve
Zorg
Drs. Kees Goedhart

Specialist ouderengeneeskunde Lelie zorggroep
Consulent palliatieve zorg

Voorzitter Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam en
omstreken
Prof. dr. Agnes van der Heide

Hoogleraar Besluitvorming en zorg rond
het levenseinde, afdeling Maatschappelijke
Gezondheidszorg Erasmus MC
Dr. Marianne Klinkenberg

Adviseur oncologische en palliatieve zorg IKNL,
locatie Amsterdam
Dr. Rineke Leys
Internist-hematoloog Maasstad Ziekenhuis
Medisch manager oncologie en hematologie
Voorzitter palliatief zorgteam
Voorzitter raad voor de oncologie
Dr. Lia van Zuylen
Internist-oncoloog Erasmus MC
Voorzitter kerngroep Zorgpad Stervensfase IKNL