background image
Handreiking voor de ontwikkeling, implementatie en verankering van palliatieve zorg in grote organisaties, juni 2013
8
"Door een brede steun - van de regionale politiek, onze Raad
van Bestuur, de medische en verpleegkundige staf, een
verzekeraar, enkele fondsen, het lokale netwerk - hebben we
in enkele jaren veel bereikt: betere kwaliteit van palliatieve zorg
en in enkele jaren een daling van sterven in ons ziekenhuis:
van 1100 naar 470."
professor palliatieve zorg academisch ziekenhuis