Page 11 - ONLINEVERSIEhandreiking beeldende begeleidingspread_Classical
P. 11
2.2 De richtinggevende doelen van beeldende begeleiding De leidraad voor de begeleider is dus niet het aansturen op het behalen van een behandeldoel in de toekomst. Is beeldende begeleiding dan zonder doel? Zeker niet, de beeldend begeleider werkt zeer doelgericht. Ze werkt met richtinggevende doelen die direct voortkomen uit de setting waarin beeldende begeleiding plaatsvindt: het hospice. Deze doelen geven richting aan de vorm, de inhoud en de wijze van begeleiden. De richtinggevende doelen zijn: • bijdragen aan kwaliteit van leven in de laatste levensfase • het bieden van emotionele ondersteuning aan gasten en/of naasten: verlichten of verzachten van emotionele pijn en versterken van draagkracht. 2.3 Voor wie is beeldende begeleiding waardevol? Beeldende begeleiding is zowel voor gasten, naasten, nabestaanden als ook voor zorgverleners waardevol. In onderstaande paragrafen lichten we dit voor de doelgroepen afzonderlijk toe. 2.3.1 Meerwaarde beeldende begeleiding voor gasten In algemene zin is beeldende begeleiding waardevol voor iedere gast in het hospice die het prettig vindt. Het draagt bij aan de kwaliteit van leven. “Ik heb afgelopen week ervaren hoe een gast samen met de beeldend begeleider een armband rijgt voor haar gehandicapte kleinkind en dat mevrouw er zo blij mee is dat ze het haast niet kan afstaan. Dan zie ik de vreugde die ze beleeft aan het mooie, aan de kleur en het schone van het materiaal. Dat mevrouw er helemaal in opgaat en haar anders grote behoefte aan een sigaret er in dat uur helemaal niet meer toe doet.” (reactie uit een van de deelnemende hospices) Het bieden van emotionele ondersteuning is het tweede richtinggevende doel van beeldende begeleiding. Beeldende begeleiding is waardevol als gasten • zoeken naar manieren om relaties af te ronden en afscheid te nemen • piekeren / angstig / gespannen zijn • introvert zijn, maar wel behoefte hebben aan nabijheid en/of expressie • verbaal beperkingen ondervinden door bijvoorbeeld afasie of cognitieve stoornissen • kampen met een gevoel van zinloosheid en de dagen slechts worden gekleurd door wachten op de dood • zoeken naar zingeving • stagneren in de verwerking van een persoonlijke situatie • behoefte hebben om iets na te laten voor geliefden, bijvoorbeeld een afscheidscadeau willen maken Verhalen illustreren het beste de specifeke wijze waarop beeldende begeleiding emotionele ondersteuning kan bieden in de laatste levensfase. Deze verhalen willen we u graag vertellen. De citaten, verhalen en foto’s in deze handreiking zijn een greep uit de vele beeldende ontmoetingen met gasten en naasten die hebben plaatsgevonden tijdens het project in 2015. Handreiking - Kleur in de laatste levensfase - 11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16