Page 14 - ONLINEVERSIEhandreiking beeldende begeleidingspread_Classical
P. 14
2.3.3 Meerwaarde beeldende begeleiding voor nabestaanden Dr. Ruthmarijke Smeding kwam in 1985 in contact met de Hospice en Palliative Care beweging in de VS, waar zij werkte aan de ontwikkeling van een psycho-educatief rouwbegeleidingsmodel: “Rouw ontginnen?”. Zij beschrijft hierin onder andere het begrip “stapstenen”. Herinneringen en beelden uit de tijd toen de geliefde naaste nog leefde kunnen fungeren als stapstenen in de tijd van rouw. Het beeldend werk gemaakt door de geliefde naaste wordt door de nabestaanden ook ervaren als een stapsteen de toekomst in. 2.3.4 Meerwaarde beeldende begeleiding voor zorgverleners Beeldende begeleiding heeft - op heel andere wijze dan voor gasten, naasten en nabestaanden- ook meerwaarde voor de zorgverleners van het hospice. De beeldend begeleider heeft op een andere manier dan de verpleegkundigen en artsen contact met gasten. Ze heeft andere ervaringen met gasten. Er komen tijdens beeldende begeleiding andere kanten van gasten naar voren. Het delen van deze ervaringen met het team is belangrijk: multidisciplinaire uitwisseling helpt om met elkaar met open blik te blijven kijken naar gasten en naasten. 2.4 Het efect van beeldende begeleiding Dat beeldende begeleiding van toegevoegde waarde is voor gasten en naasten, blijkt niet alleen uit de ‘verhalen’ maar ook uit cijfers van de evaluaties. Na afoop van een beeldende ontmoeting evalueert de begeleider wat dit bezoek de gast of naaste heeft gebracht. De evaluatie vindt plaats op basis van wat gasten zelf verwoorden en/of wat de begeleider non-verbaal heeft opgemerkt. Onderstaande gegevens zijn gebaseerd op beeldende begeleiding gegeven in Cadenza en tijdens het project op basis van 236 gasten en/of naasten. Resultaat van beeldende begeleiding % van 236 personen die eenmaal of meermalen bezocht zijn 14 - Handreiking - Kleur in de laatste levensfase
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19