Page 15 - ONLINEVERSIEhandreiking beeldende begeleidingspread_Classical
P. 15
2.5 Beeldende begeleiding en spirituele zorg: een plaatsbepaling Spiritualiteit kent vele defnities. De defnitie die wij in het kader van deze handreiking essentieel vinden, werd ons enkele jaren geleden tijdens een workshop aangereikt door een ziekenverzorgende: “Spiritualiteit is dat wat mij hier beweegt (en ze wees daarbij op haar hart, op haar buik), wat mij in beweging zet en waar ik alleen met mezelf en/of met jou over durf te spreken, wanneer ik me bij mezelf of bij jou echt veilig voel.”. In haar defnitie ging het niet alleen over positieve krachtbronnen, maar ook over de littekens in het levensverhaal. Palliatieve zorg gaat om verlichting van symptomen en problemen zowel op lichamelijk, psychisch en so- ciaal gebied als op spiritueel gebied. De relatie tussen de spirituele dimensie en de andere drie dimensies wordt in het model “De positie van spiritualiteit” visueel weergegeven. De positie van spiritualiteit De spirituele dimensie staat in dit model in het midden. Niet omdat het de kern is, maar omdat het de meest intieme en verborgen dimensie is. De spirituele di- mensie is minder goed meetbaar dan de overige drie, maar er is wel voortdurend een relatie van wederzijdse beïnvloeding. Professor Carlo Leget stelt dat het in de palliatieve zorg steeds gaat om verbinding maken met en ruimte maken voor spiritualiteit en zingeving. Beeldende begeleiding is een vorm van spirituele en zingevende zorg. De begeleider heeft aandacht voor de drie dimensies in de buitenlaag van het model en maakt op eigen wijze verbinding met en ruimte voor de spirituele dimensie. Door middel van het beeldend materiaal kunnen zowel de krachtbronnen als littekens in het levensverhaal zichtbaar worden gemaakt. Handreiking - Kleur in de laatste levensfase - 15
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20