Page 17 - ONLINEVERSIEhandreiking beeldende begeleidingspread_Classical
P. 17
3. Is beeldende begeleiding altijd een ‘succes’? Gasten of naasten vragen zelden zelf om beeldende begeleiding. Ze weten niet dat beeldende begeleiding mogelijk is in het hospice en weten ook niet wat het in kan houden. Het onder de aandacht brengen en aanbieden van beeldende begeleiding is dus essentieel. De ervaring leert dat de beeldend begeleider dat het beste zelf kan doen, omdat het voor andere medewerkers moeilijk kan zijn om aan gasten duidelijk te maken wat beeldende begeleiding is. Maar beeldende begeleiding is niet voor iedere gast of naaste fjn. Sommige mensen voelen zich er niet door aangesproken, ze voelen bijvoorbeeld meer verwantschap met muziek of met het voeren van een gesprek. Het kan ook zijn dat mensen te moe zijn of om een andere reden gewoon met rust gelaten willen worden. Dit hoeft geen belemmering te zijn voor het onder de aandacht brengen van beeldende begeleiding, want de ervaring leert dat mensen dit in het eerste contact zelf duidelijk aangeven. En het spreekt voor zich dat de begeleider zich nooit zal opdringen aan iemand die niet wil. Uit de praktijk blijkt dat naasten van een gast soms wel kunnen aandringen. Een gast geeft aan geen belangstelling te hebben, de naasten zeggen “Doe het nu maar: Het is fjn voor je.” Als de gast daarin meegaat is het voor de beeldend begeleider belangrijk om nog scherper dan anders op te letten. En bij het eerste signaal dat een gast het echt niet op prijs stelt, beeldende begeleiding stop te zetten. De gast gerust te stellen dat het prima is, dat het absoluut geen verplichting is en het contact zorgvuldig af te ronden. Tenslotte: het moment waarop de begeleider bij een gast kennis gaat maken is ook van invloed of beel- dende begeleiding een succes is of niet. Soms is het te vroeg “ik ben hier nog helemaal niet gewend.” zeggen gasten dan. En soms is het te laat: gasten hebben dan de energie niet meer om op het aanbod in te stappen. Er zijn een aantal contra-indicaties voor beeldende begeleiding: patiënten met een delier of andere ernstige psychische verwardheid (wanen, stemmen horen) kunnen nog meer in de war raken. Handreiking - Kleur in de laatste levensfase - 17
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22