Page 20 - ONLINEVERSIEhandreiking beeldende begeleidingspread_Classical
P. 20
4.2 Hoe kunt u beeldend begeleiders vinden in uw regio? Beeldende begeleiding kan worden gegeven door interne of externe begeleiders. Starten met een interne beeldend begeleider vraagt van uw organisatie andere voorbereiding en andere acties dan de start met een externe beeldend begeleider. Advies: Informeren en communiceren Vanuit het project blijkt de belangrijke rol van de staf bij het doen slagen van beeldende begeleiding. Het gaat specifek om: ondersteunen, informeren, ruimte maken voor hoor en wederhoor. Heldere communica- tie vanuit de staf is ondersteunend, zowel voor de begeleider als de andere medewerkers en vrijwilligers en vergemakkelijkt het inbedden en verankeren van beeldende begeleiding. 4.2.1 Interne begeleiders Vanuit het project hebben we geleerd dat er soms vrijwilligers of verpleegkundigen in het hospice aanwezig zijn met een achtergrond als kunstzinnig of creatief therapeut of kunstzinnig coach. Deze mensen kunnen ingezet worden voor beeldende begeleiding. Herzien van rollen De interne beeldend begeleider krijgt – naast de oorspronkelijke rol die ze heeft als vrijwilliger of verpleeg- kundige – een nieuwe en andere rol en moet zich opnieuw verhouden tot haar collega’s en vice versa. Inzetten van interne begeleiders vereist zorgvuldige afstemming met de beeldend begeleider in spe over het herzien van rollen. Voor de staf van het hospice zijn er in dit proces twee belangrijke aandachtspunten, namelijk begeleiding van en ondersteuning bij 1. de invulling van de rol als beeldend begeleider 2. de veranderde samenwerking tussen de beeldend begeleider en de andere medewerkers van het hospice 20 - Handreiking - Kleur in de laatste levensfase
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25