Page 21 - ONLINEVERSIEhandreiking beeldende begeleidingspread_Classical
P. 21
1. De invulling van de rol als beeldend begeleider Voor de vrijwilliger of verpleegkundige die tevens als professioneel beeldend begeleider gaat functioneren is het in de beginfase zoeken naar de invulling van haar rol als beeldend begeleider. Zowel op inhoudelijk vlak als in organisatorische zin. De inhoudelijke invulling van de rol van beeldend begeleider zal gaandeweg groeien. Ze moet zich bewust zijn van de ombuiging zoals beschreven staat in paragraaf 4.1. Bespreek dit met de begeleider in spe en laat haar dit hoofdstuk lezen. Ze kan desgewenst contact opnemen met ons voor informatie en advies. Bij de organisatorische invulling speelt de staf een belangrijke rol. Welke positie gaat de beeldend begeleider in nemen? En hoe gaat u die positie ondersteunen op organisatorisch vlak? Om beeldende begeleiding een plek te geven in de structuur van het hospice is het van belang op organisatorisch vlak de juiste voorwaar- den te scheppen. Denk aan het zoeken van fnanciering, maar ook aan het maken van afspraken over het overdragen van informatie met betrekking tot gasten, verslaglegging van sessies beeldende begeleiding voor het dossier, aanwezigheid van de interne begeleider op het MDO en/of beeldende begeleiding tot een vast bespreekpunt maken op het MDO. 2. De samenwerking tussen de beeldend begeleider en de andere medewerkers van het hospice Veranderen van rol heeft invloed op de samenwerking met anderen. Vanuit de nieuwe rol krijgt de sa- menwerking met collega’s een andere invulling. De werkverhoudingen veranderen. Het is in de beginfase over en weer zoeken naar een nieuwe modus hoe die samenwerking vorm te geven. Het is van belang als staf en als begeleider zorg te dragen voor heldere informatie en communicatie ten aanzien van de overige medewerkers en vrijwilligers over de rolwisseling van hun collega. Maar de ervaring leert dat, al is de communicatie en informatie over beeldende begeleiding helder, het tijd neemt om te wennen aan de veranderde situatie. Neem die tijd, het hoort bij het proces. Handreiking - Kleur in de laatste levensfase - 21
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26