Page 25 - ONLINEVERSIEhandreiking beeldende begeleidingspread_Classical
P. 25
4.2.4 Leerpunten vanuit het project voor de start met een externe begeleider • Schep organisatorisch voorwaarden voor de inbedding van beeldende begeleiding door het maken van goede werkafspraken en het zoeken van mogelijkheden voor fnanciering. • Investeer in en bouw aan vertrouwen over en weer. • Zorg dat er binnen het hospice twee vaste contactpersonen zijn voor de beeldend begeleider: de aandachtsvelders. Houd regelmatig onderling contact over de groeiende samenwerking. • Informeer de medewerkers / vrijwilligers over de inhoud en werkwijze van beeldende begeleiding en over de plannen voor inbedding en verankering: wat houdt beeldende begeleiding in? Wie is de begeleider? Hoe gaat beeldende begeleiding vorm krijgen? Welke positie krijgt de begeleider in het hospice? Licht de professionele achtergrond en werkwijze van beeldende begeleiding toe zowel ten aanzien van verpleegkundigen als vrijwilligers. • Maak de afspraak dat de begeleider wekelijks telefonisch contact opneemt om te horen over gasten en eventuele nieuwe opnames. Spreek daarvoor een vaste dag en een vast tijdstip af. Het is voor de externe begeleider belangrijk om contact met het hospice te houden en, zeker in de beginfase, in zicht te blijven. • In het project bleek dat het voor andere medewerkers –verpleegkundigen of vrijwilligers – moeilijk kan zijn om aan gasten over te brengen wat beeldende begeleiding inhoudt. Een andere medewerker kan voorbeelden geven, maar beeldende begeleiding heeft geen standaard vorm en inhoud. Advies: Laat de begeleider zichzelf voorstellen aan gasten en peilen of een gast belangstelling heeft voor beeldende begeleiding. De kracht van beeldende begeleiding is het precies afstemmen en aansluiten. In het eerste contact met de beeldend begeleider kan een gast dit direct ervaren en zo kan het eerste vertrouwen gaan groeien. • Probeer met elkaar zoveel mogelijk te voorkomen dat de beeldend begeleider “voor niks” komt. Maar wekelijks bellen en een afspraak maken over de komst van de begeleider kan niet in alle gevallen voorkomen dat het anders gaat. Er kan opeens visite komen (is het dan een idee om iets samen te doen met de visite?) of de dokter of dominee is op bezoek of een gast kan opeens overvallen worden door pijn, misselijkheid of vermoeidheid. Advies aan de beeldend begeleider: als je “voor niks” bent gekomen of moet wachten, maak dan van de gelegenheid gebruik om kennis te maken met andere gasten. Of contact op te bouwen met de aanwezige medewerkers. Handreiking - Kleur in de laatste levensfase - 25
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30