Page 27 - ONLINEVERSIEhandreiking beeldende begeleidingspread_Classical
P. 27
Competenties: De kwaliteit van de beeldend begeleiders is niet alleen gelegen in de opleiding. De volgende competenties zijn van belang: • De richtinggevende doelen als leidraad voor het handelen hanteren • Refectie op eigen handelen • Makkelijk contact kunnen maken • Vertrouwen en veiligheid kunnen creëren in korte tijd • Professionele nabijheid • Openhartig zijn • Bescheidenheid • Vertragen • Terughouden en afstemmen • Hanteren van stilte • Gerichtheid op het proces in het moment • Laagdrempelig en uitnodigend materiaal aanbieden • Breed materiaal gebruik • Vraag - en niet aanbod- gericht begeleiden • Innerlijke gerichtheid op de mens en het proces Daarnaast is het belangrijk dat beeldend begeleiders zich snel vrij kunnen maken om met een gast te werken en fexibel kunnen omgaan met eventuele afzeggingen. Kosten sessies beeldende begeleiding Van 50 euro tot 65 euro, afhankelijk van tarief begeleider Advies: niet iedere beeldend begeleider is BTW plichtig. Vraag hiernaar! Het is bijzonder. Als begeleider zie jij geen gast met een ziektebeeld, maar een mens met een wens of behoefte. Jij ziet de mogelijkheden van mensen.” reactie uit een van de deelnemende hospices Handreiking - Kleur in de laatste levensfase - 27
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32