Page 3 - ONLINEVERSIEhandreiking beeldende begeleidingspread_Classical
P. 3
INHOUD Voorwoord 5 1. Inleiding 6 2. Beeldende begeleiding 9 2.1 Omschrijving van beeldende begeleiding in de palliatieve fase 9 2.2 De richtinggevende doelen van beeldende begeleiding 11 2.3 Voor wie is beeldende begeleiding waardevol? 11 2.3.1 Gasten 11 2.3.2 Naasten 12 2.3.3 Nabestaanden 14 2.3.4 Zorgverleners 14 2.4 Het effect van beeldende begeleiding 14 2.5 Beeldende begeleiding en spirituele zorg: een plaatsbepaling 15 3. Is beeldende begeleiding altijd een succes? 17 4. Beeldend begeleiders 19 4.1 Door wie wordt beeldende begeleiding gegeven? 19 4.2 Hoe kunt u beeldend begeleiders vinden in uw regio? 20 4.2.1 Interne begeleiders 20 4.2.2 Leerpunten vanuit het project voor de start met een interne begeleider 23 4.2.3 Externe begeleiders 24 4.2.4 Leerpunten vanuit het project voor de start met een externe begeleider 25 4.2.5 Op zoek naar een externe begeleider 26 4.3 Opleiding en competenties van beeldend begeleiders 26 5. Een stappenplan voor Netwerken Palliatieve Zorg en hospices 29 6. Informatie voor gasten en hun naasten over beeldende begeleiding 33 7. Woord van dank 37 8. Interessante literatuur 38 9. Contact en trainingen 39 Bijlage 1 Financiering: ideeën en mogelijkheden 40 Bijlage 2 Gegevens van de begeleiders die in 2015 betrokken waren bij het project 41 “Beeldende begeleiding van palliatieve patiënten en hun naasten in het hospice” Bijlage 3 Verslaglegging sessie beeldende begeleiding 42 Handreiking - Kleur in de laatste levensfase - 3
   1   2   3   4   5   6   7   8