Page 5 - ONLINEVERSIEhandreiking beeldende begeleidingspread_Classical
P. 5
Voorwoord Het is al weer 14 jaar geleden dat ik een oudere dame bezocht. Ernstig ziek was zij opgenomen op de unit palliatieve zorg van Antonius IJsselmonde. Toen ik haar kamer binnen kwam lag zij vredig te slapen. Mager en uitgeput door de kanker met vele uitzaaiingen. Naast haar bed zat haar zoon te waken. Hij probeerde, naar hij zei, wat te lezen. Er brandde een kaarsje. Er was zachte klassieke muziek: “Daar hield ze altijd zo van”. Rondkijkend viel mijn blik op de tekening die op de muur tegenover haar bed hing. Een kindertekening: “Van Maurits, hij is haar kleinzoon, 8 jaar”. Benieuwd, verwonderd, vroeg ik de zoon of hij wist wat de tekening betekende. “De spikkels zijn de sterren, in de hemel; en daar heeft hij een holletje getekend met stro erin, want hij zei dat zijn oma daar straks zal kunnen uitrusten”. Het was een van de vele verwonderende ontmoetingen die ik in die vele jaren mocht hebben. Vaak waren er muziek en afbeeldingen die ons op andere wijze raakten. Die het verlangen naar schoonheid en gebor- genheid zichtbaar maakten, maar ook de littekens verbeeldden. Soms mogen we er naar vragen, voelen we dat we er naar móeten vragen, naar de betekenis van die beelden. Want hoe erg is het als we die niet zouden verstaan? De ontmoetingen met mensen in de kwetsbaarste momenten van hun leven maken ons stil, soms intens machteloos, totdat er plotseling momenten zijn dat we ineens mogen zien. De handreiking die hier nu voor u ligt is het resultaat van de inspanningen van een bijzondere vrouw, Karin Brandt. Vele jaren heeft zij zich ingezet bij Laurens Cadenza. Door haar deskundigheid, warme betrokken- heid en grote inzet heeft zij vele patiënten en hun naasten bijgestaan en hen geholpen om met hun niet vermoede talenten, andere verbeeldingen te zien en te laten zien. Die verbeeldingen bleken niet alleen voor de patiënten en hun naasten inspirerend, maar hielpen ook vele hulpverleners om anders te gaan kijken naar het zoekproces van hun patiënten naar betekenis en zingeving. Door een projectsubsidie van het KWF is Karin Brandt in staat geweest om andere collega’s op te zoeken en met elkaar beeldende begeleiding ook in andere hospices een plek te geven. Praktijkervaringen geven een beeld van de waarde en betekenis van beeldende begeleiding en hoe deze ingebed kan worden in de dagelijkse praktijk binnen hospice(unit)s. Er is nog veel werk aan de winkel, niet in het minst omdat zorgverzekeraars en managers overtuigd moeten worden van de zinvolheid van beeldende begeleiding binnen de palliatieve zorg. Wij hopen dat deze handreiking er toe zal bijdragen dat binnen alle settings van palliatieve zorg, beeldende begeleiding haar plek zal krijgen. Frans Baar, specialist Ouderengeneeskunde en palliatieve zorg directeur Leerhuizen Palliatieve Zorg Handreiking - Kleur in de laatste levensfase - 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10