Page 6 - ONLINEVERSIEhandreiking beeldende begeleidingspread_Classical
P. 6
1. Inleiding Voor u ligt een handreiking voor de ontwikkeling, implementatie en verankering van beeldende begeleiding in de palliatieve zorg. Mede dankzij subsidie van KWF Kankerbestrijding zijn wij in de gelegenheid gesteld het afgelopen jaar de ervaringen met beeldende begeleiding in palliatief centrum Laurens Cadenza Zuid te delen en deze begeleidingsvorm te verspreiden in verschillende hospices in Nederland. De schat aan ervaringen en informatie die het afgelopen jaar heeft opgeleverd, willen we door deze hand- reiking graag met u delen. Dit alles met het doel een ontwikkeling op gang brengen waarin beeldende begeleiding binnen de palliatieve zorg • een vanzelfsprekende mogelijkheid is voor patiënten en/of hun naasten • actief en afgestemd op iedere individuele patiënt wordt aangeboden • een verrijkende inspiratie is voor de professionele en vrijwillige zorgverleners Aanleiding Emotionele en spirituele ondersteuning in het hospice gebeurt hoofdzakelijk door het voeren van gesprek- ken. Voor gasten die verbaal beperkt zijn door hun ziekte, minder talig ingesteld zijn en/of behoefte hebben om het afscheid van het leven en hun naasten concreet vorm te geven is dit een gemis. Beeldende begelei- ding biedt gasten van het hospice en hun naasten andere - niet talige - manieren om het hoofd te bieden aan emotionele problemen in de palliatieve fase. Uit de ervaringen die de afgelopen jaren werden opgedaan met beeldende begeleiding blijkt de relevantie van deze vorm van begeleiding voor de hospicezorg. Ervaringen met beeldende begeleiding In palliatief centrum Laurens Cadenza Zuid in Rotterdam maakt beeldende begeleiding sinds 2011 on- derdeel uit van de zorg voor patiënten en hun naasten. Beeldende begeleiding is een vorm van spirituele en zingevende zorg die op eigen wijze bijdraagt aan de kwaliteit van leven en emotionele ondersteuning biedt in de kostbare en kwetsbare tijd van de laatste levensfase. Creatieve expressie maakt onderdeel uit van deze begeleidingsvorm evenals geleide verbeelding (een vorm van ontspanning). De begeleider heeft bewust oog voor beeldende mogelijkheden in het proces van afronden en afscheid nemen. Essentieel voor beeldende begeleiding is de afstemming op iedere individuele gast. Zowel in aangeboden werkvorm en materiaal als in de wijze van begeleiding. 6 - Handreiking - Kleur in de laatste levensfase
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11