Page 7 - ONLINEVERSIEhandreiking beeldende begeleidingspread_Classical
P. 7
In 2015 is vanuit Leerhuizen Palliatieve Zorg het project “Beeldende begeleiding van palliatieve patiënten en hun naasten in het hospice” uitgevoerd. Dit project kon worden gerealiseerd met een aanmoedigingssub- sidie “nieuwe initiatieven voor patiënten ondersteuning” van KWF Kankerbestrijding. Dankzij deze subsidie kon in acht hospices beeldende begeleiding worden ingebed in de dagelijkse zorg voor de gasten. Na de opstartperiode van het project zijn er in de periode van maart tot en met december 2015 verdeeld over de acht deelnemende hospices in totaal 176 beeldende ontmoetingen geweest met 108 gasten en/of naasten. De hospices die in 2015 hebben deel genomen aan het project waren zeer enthousiast over de toegevoegde waarde van beeldende begeleiding in hun hospice. Acht hospices zetten beeldende begelei- ding door in 2016 met alternatieve fnanciering. Opbouw handreiking Hoofdstuk 2 beschrijft wat beeldende begeleiding inhoudt. U vindt verspreid over deze handreiking veel voorbeelden, die illustreren op welke wijze beeldende begeleiding emotionele ondersteu- ning kan bieden in de laatste levensfase. Hoofdstuk 3 geeft een korte omschrijving van situaties waarin beeldende begeleiding niet passend is. Hoofdstuk 4 geeft informatie hoe u beeldend begeleiders in uw eigen regio kunt vinden en informatie over de benodigde opleiding en competenties van beeldend begeleiders. Hoofdstuk 5 bevat een stappenplan om beeldende begeleiding in uw eigen hospice te kunnen realise- ren. Hoofdstuk 6 is bedoeld ter informatie voor uw gasten en/of hun naasten. Tenslotte In hospices worden de omschrijvingen bewoner, gast of patiënt gebruikt. In deze handreiking hebben wij gekozen voor “gast”. Als wij over de beeldend begeleiders schrijven, is dat in de zij-vorm gedaan, maar overal waar “zij” staat kan natuurlijk ook “hij” worden gelezen. De verhalen van de gasten die u in deze handreiking leest, zijn geanonimiseerd. Als u in de tekst leest “reactie uit een van de deelnemende hospices” gaat dat om een reactie van een van de hospices die in 2015 betrokken was bij het project “Beeldende begeleiding van palliatieve patiënten en hun naasten in het hospice”. Ik hoop dat deze handreiking u zal inspireren en voldoende handvaten biedt om in de nabije toekomst beeldende begeleiding ook in uw eigen hospice een plek te kunnen geven. Voor vragen kunt u vrijblijvend contact opnemen met ons. Namens Leerhuizen Palliatieve Zorg, Karin Brandt projectleider “Beeldende begeleiding van palliatieve patiënten en hun naasten in het hospice” Beeldend begeleider in de hospicezorg Handreiking - Kleur in de laatste levensfase - 7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12