Algemeen

 

RPasfoto renske 3enske Boogaard

Ervaring

Verpleegkundige, werkzaam geweest in algemeen en categoraal ziekenhuis. Was ook werkzaam in de thuiszorg, 16 jaar om precies te zijn, waarvan 11 jaar bij het medisch-technisch handelen team van Thuiszorg Rotterdam.

Sinds 2006  werkzaam als verpleegkundig consulent palliatieve zorg bij Zorggroep Rijnmond, verbonden aan palliatief centrum De Regenboog. Ook is zij betrokken bij het consultatieteam in de palliatieve zorg te Rotterdam.

Tevens ketencoördinator bij het Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam en omstreken.