Algemeen

Frans Baar

fransbaar

Ervaring

Sinds 1980 werkzaam in verpleeghuis Antonius IJsselmonde. Actief betrokken bij het project "Zorg voor de terminale patient" in verpleeghuis Antonius IJsselmonde te Rotterdam, 1980-1985.
Als directeur Patientenzorg actief betrokken bij de ontwikkeling van de unit Palliatieve Zorg die in 1993 in Antonius werd geopend.
Ontwikkelde samen met het NZi en de NVVz (later Arcares) het Kwaliteitsprotocol Palliatieve Zorg in en vanuit verpleeghuizen, 1995, inmiddels tweede versie, 2002.
Actief betrokken bij de opzet en organisatie van alle "IKR-Basiscursussen Palliatieve zorg" voor verpleeghuisartsen. Later overgenomen door LPZ.
Betrokken bij oprichting van COPZ Rotterdam en bij oprichting Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam. Voorzitter van NPTN gedurende enkele jaren. Lid Projectgroep Integratie Hospicezorg.
In 2003 voorzitter Organizing Committee 8e EAPC congres in Den Haag.
Lid International Workgroup Death Dying and Bereavement.
Sinds 2004 directeur Leerhuizen Palliatieve Zorg.
Lid KNMG Comissie Richtlijn Palliatieve Sedatie, 2005 en 2007.
Per 1 oktober 2008 werkzaam in Regionaal Palliatief Centrum Laurens Cadenza.

Publicaties

Omgaan met sterven. De arts en de terminale patient. Symposium-verslagen, Uitg Antonius IJsselmonde, 1985
Lessen van levenden. 20 jaar palliatieve en terminale zorg in Antonius IJsselmonde. Uitg Antonius IJsselmonde, 1998
The role of the Nursing home Physician, samen met Herman van der Kloot Meyburg, In Palliative care in chronic care homes. Ed by David Clark and Jo Hockley, Oxford Press, 2002
Zorg voor mensen die sterven: de rol en de positie van verpleeghuizen. IKR-Bulletin, voorjaar 2003.
Einde goed, allen goed? Oog voor zorgenden in de palliatieve zorg. redactie en bijdragen, NPTN, Uitg de Stiel, 2003
Diverse artikelen en bijdragen tijdens symposia/congressen in binnen- en buitenland over palliatieve zorg in verpleeghuizen, euthanasie en palliatieve zorg, pijn, palliatieve sedatie, vocht en voeding.