Algemeen

Jan Keij

jankeij 2

 Dr. Jan Keij (Ruinen) is handelaar in denkbeelden. Hij promoveerde op het denken van de Franse filosoof Levinas. Hij schrijft boeken en geeft cursussen, onder andere in de gezondheidszorg.

Jan Keij was 15 jaar onderwijzer in het basisonderwijs, en studeerde in zijn vrije tijd filosofie aan de Universiteit van Amsterdam (doctoraal 1985, cum laude). In 1987 kreeg hij een promotieaanstelling als wetenschappelijk onderzoeker aan diezelfde universiteit. Heen en weer geslingerd tussen zijn twee grote liefdes in de filosofie, Nietzsche en Levinas, koos hij na lang dubben voor een promotie op de filosofie van de Franse denker Emmanuel Levinas.

Na zijn promotie wilde hij de maatschappelijke relevantie van filosofie gaan toetsen. Hij schreef zich daartoe in bij de Kamer van Koophandel en werd een 'handelaar in denkbeelden', die vaak eeuwenoude, maar geenszins antieke ideeën van grote denkers ging uitleggen aan geïnteresseerde ‘leken’. Hij geeft sindsdien cursussen en lezingen voor verschillende instituten en verenigingen (o.a. voor de Internationale School voor Wijsbegeerte, de KNMG, de Nederlandse Protestantenbond, het Humanistisch Verbond, stichtingen Welzijn Ouderen, Leerhuizen Palliatieve Zorg) en geaccrediteerde bijscholingen aan huisartsen en specialisten.
Daarnaast schrijft hij boeken, een activiteit waarvoor hij soms onderduikt. Momenteel (2011) werkt hij aan een boek over de filosofie van Friedrich Nietzsche. Zie voor een opsomming publicaties

Zie ook www.keijfilosofie.nl