Algemeen

Sarie Schneider

 Sinds dertien jaar werkzaam bij TZR, eerst als wijkziekenverzorgster, 
 daarna als verpleegkundige.Zij ontdekte al snel dat haar interesse het
 meest uitging naar werken met patiënten met een oncologische aandoening 
 die in de terminale fase zijn.

Dit omdat verplegen van deze categorie patiënten een zekere acuutheid heeft, die verbonden is met een grote betrokkenheid. Sinds vier jaar werkt zij uitsluitend met cliënten die in de palliatieve/terminale fase zijn.


Bron: website Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam, lees verder >>