Algemeen

Marjolein Bannink

 

m. bannink

Marjolein Bannink is sinds 1987 als psychiater werkzaam in het Erasmus MC-Daniel den Hoed en als hoofd van de Psychosociale Oncologie aldaar. Zij promoveerde op onderzoek naar de psychiatrische problematiek en tryptofaan huishouding bij interferon behandeling van kankerpatiënten. Haar interesse en expertise ligt bij het uitwerken en implementeren van integrale zorg binnen de somatische zorg met name binnen de oncologie en de palliatieve zorg. Zij spant zich in om de diverse hulpverleners goed met elkaar te laten samenwerken en streeft naar onderlinge afstemming van hun zorgtaken.
Zij is mederedacteur en auteur van het boek “Consultatieve psychiatrie in de praktijk”.