Algemeen

Daisy Janssen
 Werkervaring:

Daisy Janssen is specialist ouderengeneeskunde CIRO+ in een expertisecentrum voor chronisch orgaanfalen in Horn.
Vanaf 2011 is zij themaleider in de onderzoekslijn “Palliatieve zorg, Psychologie en Educatie CIRO+, expertisecentrum voor chronisch orgaanfalen, Horn. 
Van 2010-2011 was zij medisch consulent palliatieve zorg bij Integraal Kankercentrum Limburg (IKL), in Maastricht. 


Van 2006-2011 deed zij haar promotieonderzoek met als resultaat: “Palliativecare needs of patients with advanced chronic organ failure.”

Recente nationale publicaties:

Janssen, D.J.A., Spruit, M.A., Schols, J.G.M.A., en Wouters, E.F.M. Palliatieve zorg voor patiënten met chronisch orgaanfalen. Pallium, 2012. In press.

Janssen, D.J.A. Onaf. Medisch Contact, 2011. 29: 1861.