Algemeen

Mechtild Wijdeveld

3 00  300  3  34  0 nl mechtild 2

Mechtild Wijdeveld studeerde Geneeskunde in  Nijmegen. Als arts werkzaam in haar eigen praktijk ging zij zich toenemend richten op de relatie tussen zorgverleners en zorgontvangers. Ontwik -kelingstrajecten communicatie ( ITIP) , School voor imaginatie, omgaan met dood en sterven (Pieter Sluis, Michael
Murphy) leidden tot een verschuiving van haar werk naar training en coaching van zorgverleners in de palliatieve zorg en de ouderen zorg.